Κυριακή, 23 Νοεμβρίου 2014

ΘΑΛΑΣΣΑ ΕΥΛΑΒΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΟΡΤΗ ΤΩΝ ΑΧΑΙΩΝ ΑΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΑ


Χιλιάδες εὐσεβῶν Πατρέων καί ἄλλων προσκυνητῶν κατέκλυσαν τό πρωί τῆς Κυριακῆς , τόν Ἱερό Ναό τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Ἀνδρέου, γιά νά συμμετάσχουν στήν ἑορτή τῶν Ἁγίων τῆς Ἀχαΐας, καί νά προσκυνήσουν ἐκτός ἀπό τόν Σταυρό καί τήν Κάρα τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Ἀνδρέου, τήν σεβασμία κάρα τῆς Ἁγίας Μεγαλομάρτυρος Εἰρήνης, τά Ἱερά Λείψανα τοῦ Ὁσίου Ἰωακείμ, Ἡγουμένου τῆς Μονῆς τῶν Νοτενῶν καί ἀποτμήματα Ἱερῶν Λειψάνων ἄλλων Ἁγίων.

Κατά τήν διάρκεια τῆς Θείας Λειτουργίας ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πατρῶν κ.κ. Χρυσόστομος, ἐχειροτόνησε Πρεσβύτερον τόν Διάκονο τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τῆς Ἁγίας Τριάδος Πατρῶν, Δημήτριο Φαρμάκη.

Ἀπευθυνόμενος στόν χειροτονηθέντα Πρεσβύτερον ὁ Σεβασμιώτατος τοῦ ὑπενθύμισε ὅτι, πρέπει νά διατηρήσῃ τήν ἁπλότητα καί τήν βαθειά εὐσέβεια μέ τήν ὁποία μεγάλωσε στήν πολύτεκνη οἰκογένειά του, στό χωριό του στή Ροδιά Ἀχαΐας, φυλάσσοντας στά ψηλά βουνά τοῦ χωριοῦ του τά ποίμνια τῶν ἀλόγων ζώων.

Τοῦ συνέστησε νά μή λησμονήσῃ ποτέ τόν ταπεινό Ναό τοῦ Ἁγίου Δημητρίου τῆς Ροδιᾶς, ὅπου τόν συνήντησε ὁ Σεβασμιώτατος μικρό παιδί πρίν περίπου δέκα χρόνια καί ἀπό ὅπου τόν πῆρε ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ καί τόν ὁδήγησε στό Ἐκκλησιαστικό Σχολεῖο, στό μυστήριο τοῦ γάμου μέ μιά εὐσεβῆ κοπέλα καί στήν εἴσοδό του στόν Ἱερό Κλῆρο, ὥστε νά ἀξιωθῇ νά ἱερατεύσῃ στό ἱερό θυσιαστήριο γιά τή δόξα τοῦ Θεοῦ καί τήν  σωτηρία τῶν ἀνθρώπων.

Ἀκόμα ἐτόνισε ὁ Σεβασμιώτατος ὅτι, πρέπει ὁ χειροτονηθείς, νά διατηρήσῃ ὡς κόρην ὀφθαλμοῦ τήν ἱερά παρακαταθήκη πού παραλαμβάνει ἀπό τήν Ἐκκλησία, τήν Ἱερά Παράδοση ἀμώμητη καί τήν πίστη ἀκεραία, συνεχίζοντας νά ζῇ μέ σεμνότητα, μέ ἱεροπρέπεια, ταπείνωση, θερμουγό ζῆλο γιά τά Θεῖα καί ἀγάπη γιά τόν Θεό καί τόν ἄνθρωπο.

«Μέ αὐτά τά ἐφόδια καί ἀξιοποιώντας τά χαρίσματα πού σοῦ ἔχει δώσει ὁ Θεός, θά εὐτυχίσῃς πνευματικά, θά σέ ἀγαποῦν οἱ ἄνθρωποι καί οἱ Ἄγγελοι θά καταγράψουν τήν διακονία σου, καί θά ἀξιωθῇς νά ἀκούσῃς τῆς μακαρίας φωνῆς παρά τοῦ Κυρίου: Δοῦλε ἀγαθέ καί πιστέ εἴσελθε εἰς τήν χαράν τοῦ Κυρίου σου», κατέληξε ὁ Σεβασμιώτατος.

Στό τέλος τῆς Θείας Λειτουργίας ὁ Σεβασμιώτατος προεχείρισε ἀναγνώστη τόν εὐλαβέστατο νέο Ἀνδρέα Νικολόπουλο, μαθητή Γυμνασίου, ὁ ὁποῖος μέ ἱερό ζῆλο καί ἀφοσίωση διακονεῖ σέ ὅλες τίς Ἱερές Ἀκολουθίες καί ἀγρυπνίες στόν Ἱερό Ναό τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέου Πατρῶν.

 Στόν μικρό Ἀνδρέα ὁ Σεβασμιώτατος εὐχήθηκε νά ζῇ μέ φόβο Θεοῦ, νά ἀγωνίζεται νά τηρῇ τίς ἐντολές τοῦ Θεοῦ καί ἡμέρα μέ τήν ἡμέρα νά προοδεύῃ στά μαθήματά του καί νά προκόπτῃ στήν ἀρετή καί στήν ἁγιότητα.

 Ἡ λαμπρά ἑορτή κατέληξε μέ τήν συγκινητική Λιτανεία τῆς Ἁγίας Κάρας τοῦ Πρωτοκλήτου τῶν Ἀποστόλων Ἁγίου Ἀνδρέου, ἐντός του Ἱεροῦ Ναοῦ, ὡς ἔθος ἐστί, τήν Κυριακή πρό τῆς Ἱερᾶς μνήμης τοῦ Πολιούχου τῶν Πατρῶν.


Πηγή: Ιερά Μητρόπολις Πατρών

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου