Τρίτη, 25 Απριλίου 2017

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ - ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΕΡΝΙΤΣΗΣ κ. ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ


Κήρυγμα Δευτέρας 24-4-2017 
στον Ιερό Ναό Αγίου Νεκταρίου Πατρών 
υπό του Επισκόπου Κερνίτσης κ. Χρυσάνθου

Η ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΤΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ


Μὲ λαμπρότητα ἑορτάσθη τὴν Δευτέρα τοῦ Θωμᾶ, 24.4.2017, ἡ ἑορτὴ τῆς Παναγίας τῆς Βοήθειας στὸν Ἱερὸ Ναὸ «Παναγία ἡ Βοήθεια» τοῦ Πανεπιστημιακοῦ Γενικοῦ Νοσοκομείου Πατρῶν, τό ὁποῖον φέρει τό ὂνομα τῆς Παναγίας τῆς Βοήθειας.

Τὴν παραμονὴ τῆς ἑορτῆς, 23.4.2017, ἐτελέσθη ἡ ἀκολουθία τοῦ Ἑσπερινοῦ καὶ ἐπηκολούθησε ἡ ἱερὰ Λιτανεία τῆς εἰκόνος τῆς Παναγίας, χοροστατοῦντος τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Κερνίτσης κ. Χρυσάνθου καὶ ὡμίλησε ἐπικαίρως, ἐν πληθούσῃ Ἐκκλησίᾳ.

Ἀνήμερα, 24.4.2017, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πατρῶν κ.κ. Χρυσόστομος ἐτέλεσε τὴν Θεία Λειτουργία μὲ τὴν συμμετοχὴ τοῦ Διοικητοῦ καὶ τοῦ λοιποῦ Ἰατρικοῦ καὶ Νοσηλευτικοῦ προσωπικοῦ τοῦ Νοσοκομείου τῶν ἐργαζομένων στό Νοσηλευτικό αὐτό Ἳδρυμα καὶ πλήθους Λαοῦ.
          
Ὁ Σεβασμιώτατος στὸ κήρυγμά του ἀνεφέρθη στή σχέση τῆς Παναγίας μέ τό Πάθος καί τήν Ἀνάσταση τοῦ Κυρίου καί στήν θαυμαστή βοήθεια τῆς Κυρίας Θεοτόκου πρός τούς ἀνθρώπους γενικῶς καί ἰδίως στούς πονεμένους καί ταλαιπωρημένους ἀδελφούς.

Ἐστάθη ἰδιαιτέρως στήν θαυμασία ἐργασία πού γίνεται στό Π.Γ.Ν.Π. «Παναγία ἡ Βοήθεια» καί ἐπήνεσε τόν Διοικητή, τό Διοικητικό προσωπικό, τούς Ἰατρούς, τό Νοσηλευτικό προσωπικό καί τούς Ἐργαζομένους στό Νοσοκομείο, ἰδιαιτέρως δέ τόν Ἱερέα τοῦ Νοσοκομείου, Πανοσιολογιώτατο Ἀρχιμ. π. Χαρίτωνα Ἀθανασόπουλο καί τούς συνεργάτας του.

Βεβαίως ἀνεφέρθη στούς ἀσθενεῖς εὐχετικά καί προσευχητικά, ὡς καί στούς συγγενεῖς τῶν ἀσθενῶν.

Πρὸ τῆς ἀπολύσεως ὁ Σεβασμιώτατος ἐπέδωσε ἐκ μέρους τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ «Παναγία ἡ Βοήθεια», τιμητικὴ πλακέτα στὸν Ἰατρὸ-Ἐντατικολόγο, κ. Ἀνδρέα Ἠλιάδη, Διευθυντὴ τῆς Μονάδος Ἐντατικῆς Θεραπείας Παίδων τοῦ Πανεπιστημιακοῦ Γενικοῦ Νοσοκομείου Πατρῶν « Παναγία ἡ Βοήθεια», γιὰ τὴν προσφορά του καὶ τὴν πολυετῆ του διακονία στὸ χῶρο τῆς ὑγείας, ἐπαινέσας αὐτόν ἀπό βάθους ψυχῆς καί εὐχαριστήσας γιά τό ἦθος του, τήν εὐσέβειά του καί τήν ἀγάπη του γιά τόν ἂνθρωπο καί ἰδιαιτέρως γιά τά παιδιά.

Μετά τήν Θεία Λειτουργία παρετέθη μικρά δεξίωσις.
Δευτέρα, 24 Απριλίου 2017

Η ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΠΑΤΡΩΝ


Ἱερός Ναός Ἁγίου Γεωργίου Λάγγουρα Πατρῶν
Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πατρῶν κ.κ. Χρυσόστομος ἐτέλεσε τήν Κυριακή 23.4.2017, τὴν Θεία Λειτουργία στὸν πανηγυρίζοντα Ἱερὸ Ναὸ τοῦ Ἁγίου Γεωργίου Λάγγουρα Πατρῶν, μὲ τὴν συμμετοχὴ πλήθους κόσμου.

Ὁ Σεβασμιώτατος στὸ κήρυγμά του ἀνεφέρθη στὴν χαρὰ τῆς Ἀναστάσεως ὅπως τὴν βίωσαν ὁ Ἀπόστολος Θωμᾶς καὶ ὁ Ἅγιος ἔνδοξος μεγαλομάρτυρας Γεώργιος ὁ Τροπαιοφόρος.
Ἐπίσης, ἔκαμε ἀντιδιαστολὴ τῆς κατὰ Θεὸν χαρᾶς μὲ τὴν κοσμικὴ χαρά.

Πρὸ τῆς ἀπολύσεως ὁ Σεβασμιώτατος ἐχειροθέτησε ἀναγνώστη τὸν εὐλαβέστατο νέο, Θεόδωρο Παπανικολάου, πτυχιοῦχο τοῦ τμήματος Φυσικῆς τοῦ Πανεπιστημίου Πατρῶν καί μεταπτυχιακό φοιτητὴ τοῦ Πανεπιστημίου τῶν Παρισίων,  ἐπαινέσας αὐτὸν γιὰ τὴν ἀρετὴ καὶ τὸ ζῆλο του.

Ἱερός Ναός Ἁγίου Γεωργίου Ρίου Πατρῶν
Ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Κερνίτσης κ. Χρύσανθος ἐτέλεσε τὴν Θεία Λειτουργία στὸν Ἱερὸ Ναὸ τοῦ Ἁγίου Γεωργίου Ρίου Πατρῶν καὶ ὡμίλησε ἀναφερθείς στὰ πνευματικὰ μηνύματα ποὺ ἀπορρέουν ἀπὸ τὸ μαρτύριο τοῦ Ἁγίου μεγαλομάρτυρος Γεωργίου.