Κυριακή, 23 Νοεμβρίου 2014

Ο ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΤΗΣ ΕΟΡΤΗΣ ΤΩΝ ΑΧΑΙΩΝ ΑΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΑ

 Μέ λαμπρότητα ἐτελέσθη ὁ Ἑσπερινός τῆς ἑορτῆς τῶν Ἀχαϊῶν Ἁγίων τό Σάββατο 22 Νοεμβρίου 2014, στήν Ἀποστολική πόλη τῶν Πατρῶν.

Στά πρόπυλα τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Ἀνδρέου ἔγινε ἡ ὑποδοχή τῶν Ἱερῶν Λειψάνων τοῦ Ἁγίου Ἰωακείμ τοῦ νέου Ἀσκητοῦ, Ἡγουμένου τῆς Μονῆς τῶν Νοτενῶν, τῆς σεβασμίας Κάρας τῆς Ἁγίας Ἐνδόξου Μεγαλομάρτυρος Εἰρήνης καί ἀποτμημάτων ἱερῶν Λειψάνων ἄλλων Ἁγίων ὅπως, Ἁγίου Νεκταρίου Πενταπόλεως τοῦ Θαυματουργοῦ, τοῦ Ὁσίου Ἰωακείμ τοῦ Ἰθακησίου, τοῦ Ὁσίου Ἐφραίμ τῆς Νέας Μάκρης καί ἄλλων Ἁγίων.

Στό τέλος τοῦ Ἑσπερινοῦ ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πατρῶν κ.κ. Χρυσόστομος, ἀπευθυνόμενος πρός τό ἐκκλησίασμα, ἑστίασε στό πρόσωπο τοῦ Πρωτοκλήτου τῶν Ἀποστόλων Ἁγίου Ἀνδρέου, ὡς διδασκάλου τῶν  ἀληθειῶν τῶν ἀποκεκαλυμμένων ἀπό τόν Θεό καί προέβαλε τόν Πρωτόκλητο ὡς πρότυπο τῶν σημερινῶν Ἐκπαιδευτικῶν ὅλων τῶν βαθμίδων, ἀφοῦ ὁ Ἑσπερινός τῶν Ἀχαϊῶν Ἁγίων εἶναι ἀφιερωμένος στούς Ἐκπαιδευτικούς.

Μίλησε ὁ Σεβασμιώτατος γιά τήν ἀγάπη τοῦ Ἀποστόλου Ἀνδρέου στό πρόσωπο τοῦ Οὐρανίου Διδασκάλου, ἡ ὁποία τόν ἐνέπνεε γιά τήν ἔκφραση τῆς ἀγάπης πρός τόν Λαό τοῦ Θεοῦ, πρός τόν ὁποῖον ἀπεστάλη γιά νά διδάξῃ καί νά ὁδηγήσῃ στή θέωση.

Ἡ γνώση τήν ὁποία προσέφερε ὁ Ἀπόστολος Ἀνδρέας ἦταν ἡ κατά Θεόν γνώση ἀφοῦ, ὁ νοῦς του ἦταν Θεοειδής καί Θεοκίνητος, διότι ὅλες οἱ παραστάσεις καί οἱ προσλήψεις ἐκ τῶν αἰσθήσεών του, εἶχαν ἄμεση σχέση μέ τόν Θεάνθρωπον Ἰησοῦν Χριστόν.

 Τά μάτια του εἶδαν τόν Κύριο. Τά αὐτιά του τόν ἤκουσαν. Τό στόμα του συνομίλησε μέ τόν  Θεῖο Λυτρωτή. Ὅλος ἔγινε φῶς, ὡς τοῦ φωτός τοῦ Θείου μέτοχος. Ἐδίδαξε μέ πάθος, μέ ζῆλο, μέ ὑπομονή, μέ ἐπιμονή, μέ κόπους πολλούς καί ἐσφράγισε τήν ζωή του, τήν μαρτυρία καί τήν ὁμολογία του περί τοῦ ἑνός καί μόνου ἀληθινοῦ Θεοῦ μέ τήν ἐπί τοῦ χιαστοῦ Σταυροῦ θυσία του. Οἱ Ἐκπαιδευτικοί πάντοτε πρέπει νά ἔχουν ἐνώπιόν τους, τούς διδασκάλους πού συνδύασαν τήν θεία μέ τήν ἀνθρώπινη γνώση καί προσέφεραν παιδεία ἡ ὁποία ἐκάλυψε τόν ὅλο ἄνθρωπο, ὡς περισπούδαστον θεούμενον τοῦ Θεοῦ δημιούργημα καί ζῶον θεούμενον.

 Ὁ Σεβασμιώτατος ὑπενθύμισε στούς Ἐκπαιδευτικούς τόν λόγο τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου: «Καθαρθῆναι δεῖ πρῶτον, καί εἶτα καθάραι· σοφισθῆναι, καί εἶτα σοφίσαι· γενέσθαι φῶς, καί φωτίσαι· ἐγγίσαι Θεῶ, καί προσαγαγεῖν ἄλλους· ἁγιασθῆναι, καί ἁγιάσθαι», καί τούς εὐχήθηκε καθ’ ἡμέραν νά γίνωνται « Χριστοφόρων οἰκοδόμοι ναῶν, ἀθλητῶν οὐρανίων ἐπιμεληταί».(Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος).

Στό τέλος τοῦ Ἑσπερινοῦ ὁ Σεβασμιώτατος προσέφερε ἐπαίνους καί χρηματικά βραβεῖα στούς πρώτους τῶν πρώτων εἰσαχθέντας στά Α.Ε.Ι. καί στά Α.Τ.Ε.Ι. τῆς χώρας, ἐκ τῶν Λυκείων τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας.

Μετά τόν Ἑσπερινό παρετέθη μικρά δεξίωσις πρός τιμήν τῶν Ἐκπαιδευτικῶν.

Πηγή: Ιερά  Μητρόπολις Πατρών

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου