Τετάρτη 3 Ιουλίου 2024

Η ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΙΩΑΚΕΙΜ, ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΑΣΚΗΤΟΥ ΣΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΠΑΤΡΩΝ

  

Μέ τήν δέουσα λαμπρότητα ἑορτάσθη ἡ ἱερά μνήμη τοῦ Ὁσίου καί Θεοφόρου πατρός ἡμῶν, Ἰωακείμ τοῦ νέου Ἀσκητοῦ, τοῦ ἐκ Σκιαδᾶ Ἀχαΐας, Ἡγουμένου τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου, Νοτενῶν Ἀχαΐας.

 Στήν Ἱερά Μονή φυλάσσονται τά σεπτά καί ἃγια Λείψανά του, ἐνῶ πάνω ἀπό τό Μοναστήρι εἶναι τό σπήλαιο-ναός, ὃπου ἀσκήτευσε ὁ Ὃσιος.

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πατρῶν κ.κ. Χρυσόστομος, στό πλαίσιο τῆς ἀναδείξεως καί τῆς τιμῆς τῶν τοπικῶν Ἁγίων, ἳδρυσε Ἐνορία πρός τιμήν τοῦ Ὁσίου Ἰωακείμ στήν Πάτρα καί ἀνηγέρθη Ἱερός Ναός πρός τιμήν του.

Τήν παραμονή τῆς ἑορτῆς τοῦ Ὁσίου Ἰωακείμ, 2.7.2024, ὁ Σεβασμιώτατος ἐχοροστάτησε, ὡμίλησε καί προέστη τῆς Λιτανείας τῆς Ἱερᾶς Εἰκόνος τοῦ Ἁγίου, στόν Ναό του στήν Ἒξω Ἀγυιά Πατρῶν, ὃπου συνέρρευσαν πλήθη πιστῶν γιά νά τιμήσουν τόν Ὃσιο καί Θεοφόρο πατέρα καί διδάσκαλο, ὁ ὁποῖος στά πικρά  καί μαῦρα χρόνια τῆς τουρκικῆς σκλαβιᾶς, ἐστήριξε, ἐφώτισε καί ἐδίδαξε καί ὡδήγησε στή θεογνωσία τούς ταλαιπωρημένους καί βασανισμένους Ἓλληνες.

•Ἀνήμερα τῆς ἑορτῆς 3.7.2024  ὁ Σεβασμιώτατος, ἀνῆλθε στό Ἀσκητήριο τοῦ Ὁσίου Ἰωακείμ, πάνω ἀπό τήν Μονή τῶν Νοτενῶν καί ἐτέλεσε ἐντός τοῦ σπηλαιώδους Ναοῦ τήν Θεία Λειτουργία, συλλειτουργούντων, τοῦ Ἡγουμενεύοντος στήν Ἱερά Μονή, Πανοσιολογιωτάτου Ἀρχιμ. π. Ἀλεξάνδρου Παναγοπούλου καί ἂλλων Ἱερέων τῆς περιοχῆς καί τοῦ Διακόνου Αἰμιλιανοῦ.

Ἐκκλησιάσθησαν ὁ Δήμαρχος Ἐρυμάνθου κ. Θεόδωρος Μπαρῆς καί πλῆθος εὐσεβῶν καί φιλομονάχων Χριστιανῶν.

Ὁ Σεβασμιώτατος ἐκήρυξε τόν θεῖο λόγο ἀναφερθείς στήν μεγάλη προσφορά τοῦ Ὀσίου Ἰωακείμ στήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία καί στήν Ὀρθόδοξη Ἑλλάδα, στά μαῦρα χρόνια τῆς ἀσήκωτης τουρκικῆς σκλαβιᾶς. Ἐσημείωσε δέ ὃτι ὁ, ὡς εἲρηται, Ἃγιος, ὃπως καί οἱ ἂλλοι εἶναι γιά μᾶς 1) Παράκλητος, 2) Ἒλεγχος γιά τήν ἀποστασία μας ἀπό τόν Θεό καί 3) πρότυπο γιά τήν ζωή μας καί τόν πνευματικό μας ἀγῶνα καί κυρίως γιά τούς νέους.

Ἀκολούθησε ἡ Λιτανεία, τῆς θαυματουργοῦ Εἰκόνος τῆς Παναγίας τῶν Νοτενῶν, τῆς Ἱερᾶς Εἰκόνος καί τῶν χαριτοβρύτων Λειψάνων τοῦ Ὁσίου Ἰωακείμ, ἀπό τό Ἀσκητήριό του ἓως τό Μοναστήρι.

• Ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Κερνίτσης κ. Χρύσανθος, τήν παραμονή τῆς ἑορτῆς, ἐτέλεσε τόν πανηγυρικό Ἑσπερινό στό Ἀσκητήριο τοῦ Ὁσίου, στό βουνό πάνω ἀπό τή Μονή τῶν Νοτενῶν καί ἐκήρυξε τόν θεῖο λόγο.

Ἀνήμερα ἐχοροστάτησε στόν Ὂρθρο καί ἐτέλεσε τήν Θεία Λειτουργία, ἐν πληθούσῃ Ἐκκλησίᾳ στόν πανηγυρίζοντα Ἱερό Ναό τοῦ Ὁσίου Ἰωακείμ στήν Ἒξω Ἀγυιά Πατρῶν, ὃπου ἐκήρυξε τόν θεῖο λόγο, ἀναφερθείς στήν λαμπρά καί φωτοφόρο προσωπικότητα τοῦ Ὁσίου Ἰωακείμ καί στήν μεγάλη προσφορά του στήν Ἐκκλησία καί στό Γένος, ἀλλά καί στήν σημασία πού ἒχουν γιά τήν ἐποχή μας τά ἱερά του μηνύματα καί διδάγματα.

• Τόσον ὁ Σεβασμιώτατος, ὃσον καί ὁ Θεοφιλέστατος, ἐπήνεσαν τόν Ἡγουμενεύοντα στήν Ἱερά Μονή Νοτενῶν, Ἀρχιμ. Ἀλέξανδρο Παναγόπουλο γιά τήν μεγάλη προσπάθεια πού κάνει στό Μοναστήρι, ἀλλά καί τόν Προϊστάμενο τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Ἰωάκείμ, στήν Πάτρα, Πρωτ. π. Ἰωάννη Νικόπουλο, γιά τίς δικές του προσπάθειες καί τόν δικό του ἀγῶνα στήν νεοσύστατη Ἐνορία τοῦ Ὁσίου Ἰωακείμ, Πατρῶν.