Παρασκευή, 22 Ιανουαρίου 2016

ΕΥΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑΣ ΣΤΟ 12ο ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ


Στο 12ο Λύκειο Πατρῶν βρέθηκαν τήν Δευτέρα 20.1.2016, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πατρῶν κ.κ. Χρυσόστομος, ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Κερνίτσης κ. Χρύσανθος καί ἂλλοι Κληρικοί, προσκεκλημένοι ἀπό τήν Διευθύντρια τοῦ Σχολείου, κ. Κωστούλα Σύριου καί ἀπό ὃλους τούς καθηγητάς καί τούς μαθητάς τοῦ Σχολείου, προκειμένου ὁ Σεβασμιώτατος νά μιλήσῃ στά παιδιά καί νά εὐλογήσῃ τήν Βασιλόπιτα.

Μέσα σέ ἓνα ἐγκάρδιο κλῖμα ἒγινε ἡ συνάντηση τοῦ Σεβασμιωτάτου καί τοῦ Θεοφιλεστάτου μέ τούς Καθηγητάς, παρόντος καί τοῦ Σχολικοῦ Συμβούλου κ. Δημητρίου Δημακόπουλου.

Ἐν συνεχείᾳ, ὁ Σεβασμιώτατος μίλησε στούς μαθητάς, πού εἶχαν συγκεντρωθεῖ στό ἀμφιθέατρο τοῦ Σχολείου, ἀναφερθείς στά πολλά ἀγαθά τοῦ Θεοῦ καί στήν ἰδιαίτερη εὐλογία νά εἶναι Ἑλληνόπουλα, Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί καί Πατρινόπουλα, πού ζοῦν στήν πόλη τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέου.

Ἐπίσης, μίλησε γιά τίς ἀξίες τῆς ζωῆς, γιά τήν σύγχρονη κατάσταση τῆς κοινωνίας, γιά τόν ἀγῶνα πού πρέπει νά κάνωμε γιά τήν καταξίωση τοῦ ἀνθρωπίνου προσώπου καί γιά τήν πρόοδο τῆς κοινωνίας μας, ἡ ὁποία βιώνει πολύ δύσκολες καταστάσεις ἐξ’ αἰτίας τῆς ἀποϊεροποιήσεως τῆς ζωῆς μας.

Ἀπό τά βάθη δέ τῆς ψυχῆς του ἐξέφρασε τίς εὐχαριστίες, στούς Καθηγητές καί στά παιδιά, γιά τήν πρόσκληση, γιά αὐτή τήν ἐπίσκεψη στό Σχολεῖο καί τήν εὐκαιρία τῆς ἐπικοινωνίας μέ τούς Καθηγητάς καί τά παιδιά, κάτι πού συγκινεῖ καί χαροποιεῖ τά μέγιστα. Συνεχάρη δέ ἀπό καρδίας γιά τό ἐπίπεδο τοῦ Σχολείου καί τήν θαυμάσια ἐργασία ἡ ὁποία γίνεται σέ αὐτό, ὡς καί γιά τήν εὐσέβεια, τήν εὐγένεια καί τό ἦθος τοῦ Ἐκπαιδευτικοῦ προσωπικοῦ καί κυρίως τῶν μαθητῶν.

Ἐν συνεχείᾳ ὁ Σεβασμιώτατος παρεκάλεσε τόν Θεοφιλέστατο νά εὐλογήσῃ τήν βασιλόπιτα, ἐπί τῇ εἰσόδῳ στό νέο ἒτος καί νά εὐχηθῇ ἐπίσης στούς Καθηγητάς καί στά παιδιά.

Τίς ευχαριστίες ἐξέφρασαν πρός τούς Ἀρχιερείς ἡ Διευθύντρια ὡς καί ἡ Ὑποδιευθύντρια τοῦ Σχολείου, γιά τήν παρουσία τους στό Σχολεῖο καί γιά τήν εὐλογία.

Τό φλουρί ἐκέρδισε ὁ μαθητής τῆς Α’ Λυκείου Παναγιώτης Κωνστανταρόπουλος ὁ ὁποῖος ἒλαβε ὡς εὐλογία μιά εἰκόνα τῆς Παναγίας.

Ὁ Σεβασμιώτατος προσέφερε στό Σχολεῖο μία ἀργυρά εἰκόνα τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Ἀνδρέου καί σέ ὃλα τά παιδιά ἀπό μία μικρά εἰκόνα τοῦ Πρωτοκλήτου τῶν Ἀποστόλων πρός εὐλογίαν καί ἁγιασμόν.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου