Δευτέρα, 15 Δεκεμβρίου 2014

Η ΕΟΡΤΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΑ


Μέ ἐκκλησιαστική λαμπρότητα γιορτάστηκε στήν πόλη τῶν Πατρῶν, ἡ ἱερά μνήμη τοῦ Ἁγίου Ἐλευθερίου τόσο τήν παραμονή, ὅσο καί ἀνήμερα.

Κατά τόν μεγάλο ἑσπερινό ὁ ὁποῖος ἐτελέσθη στόν Ἱερό ἱστορικό Ναό τοῦ Παντοκράτορος  Πατρῶν, ὅπου φυλάσσεται ἡ χαριτόβρυτος καί ἁγία χείρ τοῦ Ἁγίου Ἱερομάρτυρος Ἐλευθερίου, ἐχοροστάτησε καί ὡμίλησε ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Κερνίτσης κ. Χρύσανθος.

Τήν νύκτα στόν ἴδιο Ναό ἐτελέσθη Ἱερά Ἀγρυπνία καί τό πρωί ἐπίσης ἐτελέσθη Θεία Λειτουργία.

Ἀνήμερα, στόν πανηγυρίζοντα μεγαλοπρεπῆ Ἱερό Ναό Ἁγίου Ἐλευθερίου Πατρῶν, ἐτελέσθη Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία, προεξάρχοντος τοῦ Σεβασμιώτατου Μητροπολίτου Πατρῶν κ.κ. Χρυσοστόμου καί συλλειτουργοῦντος τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Κερνίτσης κ. Χρυσάνθου.

Ὁ Σεβασμιώτατος στήν ὁμιλία του ἀνεφέρθη στόν ἀγῶνα τῶν Ἁγίων καί ἐν προκειμένῳ τοῦ Ἁγίου Ἐλευθερίου, ὣστε νά φθάσουν στήν θέωση, ἀφοῦ ἡ καρδιά τους ἔγινε κατοικητήριο καί θρόνος τοῦ Κυρίου.

Ἐπίσης, ἀνεφέρθη στήν ἑτοιμασία πού πρέπει νά κάνωμε ἐν ὄψει τῆς ἑορτῆς τῶν Χριστουγέννων, μέ πνευματική ζωή καί συμμετοχή στά μυστήρια τῆς Ἐκκλησίας μας, μέ ταπείνωση καί ἀγάπη, ὥστε νά γεννηθῇ μέσα μας καί νά ἐνοικήσῃ ὁ Θεῖος Λυτρωτής.

Ἰδιαίτερα ὁ Σεβασμιώτατος, ἐπήνεσε τίς εὐσεβεῖς μητέρες γιά τόν ἀγῶνα πού κάνουν ὥστε τά παιδιά τους νά μορφώσουν τόν Χριστό στήν καρδιά τους καί τούς παρεκάλεσε νά συνεχίσουν νά στηρίξουν τά παιδιά τους καί τήν κοινωνία ὁλόκληρη, μιμούμενες στόν ἠρωϊσμό τήν μητέρα τοῦ Ἁγίου Ἐλευθερίου Ἁγία Ἀνθία, ἡ ὁποία ἐνεθάρρυνε τόν υἱό της Ἅγιο Ἐλευθέριο στό μαρτύριο, ἀξιωθεῖσα ἐπίσης μαρτυρικοῦ στεφάνου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου